OPENSTAANDE MANDATEN


Na de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober vorig jaar moeten een reeks mandaten worden ingevuld. Daarom doet sp.a Gent een oproep aan al haar leden: wie heeft interesse in een of meerdere van de openstaande mandaten die aan sp.a Gent zijn toegewezen en opgenomen mogen worden door niet-gemeenteraadsleden?

Ben je geïnteresseerd in één of meerdere van de openstaande mandaten? Stel je kandidaat ten laatste op vrijdag 15 februari 2019 voor een of meerdere mandaten via het digitaal formulier. Het overzicht van de mandaten vind je terug in bijlage. Als je problemen hebt bij het invullen dan mag je bellen naar Lien Braeckevelt op het nummer 0486 91 18 21.

Download hier de toelichting bij de mandaten

Indien interesse, stel hier je kandidatuur voor de openstaande mandaten

________________________________________

BESTUURSVERKIEZING


Om de drie jaar kiezen de leden van sp.a Gent hun voorzitter en bestuur. De laatste keer gebeurde dat in het voorjaar van 2016. Tijd voor een nieuwe verkiezing dus. In totaal worden er dit keer, naast een Politiek Voorzitter en een Voorzitter Beweging, 15 bestuurders rechtstreeks verkozen. Een functieomschrijving voor de Politiek Voorzitter en de Voorzitter Beweging vind je als bijlage. Enkel leden die geen mandataris zijn kunnen zich kandidaat stellen om rechtstreeks als bestuurslid verkozen te worden.

Ben je kandidaat-voorzitter en/of kandidaat-bestuurder? Stel je kandidaat voor zaterdag 23 februari 2019 door het digitaal formulier in te vullen en een pasfoto als bijlage toe te voegen.

Rond 8 maart 2019 ontvangen alle leden hun stembiljet samen met de kandidatenbrochure. Tegen 22 maart 2019 moeten de stembrieven binnen zijn.

Op zaterdag 23 maart 2019 (in de voormiddag) organiseert sp.a Gent een Algemene Ledenvergadering waarop de resultaten worden bekend gemaakt. De uitnodiging krijg je samen met het stembiljet en de kandidatenbrochure. Noteer de datum alvast in je agenda.

Interesse, stel hier je kandidatuur voor de bestuursverkiezing